Despre personalizarea mesajelor de Joc Responsabil (IV) –

Despre personalizarea mesajelor de Joc Responsabil -

Despre personalizarea mesajelor de Joc Responsabil (IV)

(continuare din numărul anterior)

De Dan Iliovici, Vicepreședinte, ROMBET

Am ajuns la ultima parte a prezentării studiului*1 ”Strategiile de personalizare a mesajelor de joc responabil”, cu speranța că acesta ar pute fi o util pentru autoritățile de reglementare, operatori și pentru cei implicați direct în realizarea și transmiterea mesajelor din categoria Joc Responsabil.

Este important de reamintit concluzia studiului:
”Această cercetare aduce o contribuție importantă în domeniu, demonstrând că formularea mesajului (de joc responsabil, n.m.) va influența eficacitatea acestuia în mod diferențiat pentru diferitele grupuri de jucători, pentru a-i implica în utilizarea de instrumente de reducere a riscurilor.”

Astfel, așa cum era de așteptat, un mesaj unic, adresat tuturor, fără a ține cont de segmentarea consumatorilor (jucătorilor), are o eficacitate mult mai mică decât mesajele personalizate, adaptate auditorului/grupurilor țintă.

”Această cercetare este primul studiu care ia în considerare empiric conținutul mesajelor de tip Joc Responsabil (JR) adresate unor segmente de jucători identificabile. În acest studiu s-au găsit diferențe tematice între subgrupurile de jucători. Acest lucru a fost observat atât în formularea mesajului (de exemplu, tonul) cât și în răspunsul la acțiune (adică, instrumentul JR) pe care au fost solicitați să le ia în considerare.

Adulții tineri au fost atrași de sfaturi pentru a-i ajuta să devină jucători „mai buni”, mesaje care ar putea fi folosite pentru a oferi sugestii pentru a pierde mai puțini bani (de exemplu, a nu urmări pierderile). Acest lucru este în concordanță cu cercetările care sugerează că tinerii sunt mai predispuși la credințe eronate despre jocurile de noroc, cum ar fi ideea că jocurile de noroc pot fi controlate. Focus-grupul a susținut acest lucru, participanții raportând că vor găsi informațiile din chestionar și lista „benefice” și că vor folosi instrumentele pentru a „înțelege mai bine la ce se uită” atunci când plasează pariuri.

În schimb, adulții în vârstă au căutat mesaje mai ușoare, concentrate pe menținerea distracției jocurilor de noroc. Adulții în vârstă au fost, de asemenea, atrași de funcțiile de stabilire a limitelor care nu erau la fel de populare printre alte grupuri. Adulții în vârstă, dintre care mulți au un venit fix, pot beneficia de instrumente care îi ajută să fie conștienți de câți bani cheltuiesc pe jocuri de noroc.

rombet

Testul de autoevaluare a comportamentelor de jocuri de noroc și instrumentele de stabilire a limitelor au fost privite mai pozitiv de către Jucătorii Frecvenți. Frecvența participării la jocurile de noroc a fost identificată ca un indicator pentru jocurile de noroc cu probleme, iar aceste mesaje îi determină pe destinatari să-și evalueze propriul nivel și stilul de jocuri de noroc și, de asemenea, sugerează un instrument care poate fi folosit pentru a-i ajuta să-și mențină jocurile de noroc la niveluri accesibile.

Jucătorii de jocuri care presupun o anumită îndemânare (de ex. pariurile pe evenimente sportive sau jucătorii de poker n.m.) au preferat o comunicare mai directă, considerându-se capabili să încorporeze informații în comportamentul lor la jocurile de noroc, inclusiv despre riscurile potențiale ale acestor jocuri.

Jucătorii frecvenți au fost interesați de resurse care să-i ajute să își țină evidența cheltuielilor – cum ar fi declarațiile de activitate din instrumentul Rezumatul jocului. Acest lucru este în concordanță cu studiul Philander și Gainsbury [105], care sugerează că, deoarece cei care joacă jocuri cu un element de îndemânare au mai multe șanse să dezvolte iluzii de control asupra abilității lor [107], mesajele pentru acești jucători ar trebui să încurajeze jucătorii să fie atenți la element de șansă (noroc n.m.) în jocuri. Informațiile cuprinse în Rezumatul jocului servesc și ca un memento pentru jucătorii de jocuri de îndemânare, să fie atenți la sesiunile de joc (durata lor, n.m.) și la cheltuielile lor. Jucătorii de jocuri de abilități recreative pot prezenta trăsături de personalitate impulsive și pot demonstra semne de comportamente de urmărire a recuperării pierderilor, iar acest mesaj îi poate încuraja să folosească instrumentul Rezumatul jocului ca mijloc de a se menține conștienți de cheltuielile rezultate din acest comportament.

S-a constatat că mesajele au mai multe șanse de a fi persuasive dacă promovează atitudini pozitive față de comportamentul dorit. Motivația poate fi îmbunătățită prin reducerea „costului” conformității, creșterea capacității percepute de a efectua o anumită acțiune, folosind un mesaj încadrat pozitiv și făcând apel la sentimentul de valoare al individului. Jucătorii de noroc pot avea mai multe șanse să se implice cu resursele de joc responsabil dacă consideră că aceste resurse sunt utilizate în mod obișnuit de colegii lor și de persoane pe care le respectă. Participanții la focus grup au discutat în mod constant despre importanța ca mesajele să nu fie favorizante sau critice.

Mesajele bazate pe educație și conștientizare sunt un instrument pe care domeniul jocurilor de noroc l-a adoptat din domeniul sănătății publice mai larg, cu succes mixt. Personalizarea mesajelor de joc responsabil și adaptarea instrumentelor de joc responsabil în funcție de vârstă, frecvența jocurilor de noroc și tipul de activități de jocuri de noroc poate spori eficiența mesajelor și implicarea ulterioară cu resursele de JR.

Studiile susțin că este mai eficientă utilizarea mesajelor care încurajează jucătorii să ia în considerare (să analizeze, n.m.) propriile jocuri de noroc, mai degrabă decât să ofere instrucțiuni sau informații explicite, o constatare confirmată și de participanții la acest studiu. Atunci când indivizii generează ei înșiși argumente și concluzii, ei sunt mai convinși decât de afirmațiile furnizate din surse externe.”

Limitări și cercetări viitoare
”În timp ce focus grupurile sunt foarte utile pentru explorarea în profunzime a subiectelor, atitudinilor și preocupărilor, este posibil ca concluziile să nu fie generalizabile din cauza eșantionului limitat. (…) Rezultatele sunt, de asemenea, limitate prin faptul că au luat în considerare doar patru segemnte, fiecare cu un anumit grad de suprapunere. Este posibil ca operatorii de jocuri de noroc să își poată segmenta bazele de date de jucători în moduri mai sofisticate.

Cercetările ulterioare ar trebui să urmărească analiza bazelor de date ale jucătorilor de noroc pentru a identifica jucătorii expuși riscului folosind o segmentare mai complexă, conectată la o înțelegere teoretică a mesajelor persuasive și a designului experimental. O astfel de abordare ar putea include cercetare calitativă mai specifică jurisdicției date, urmată de experimente pe teren care testează mai multe opțiuni de mesaje. Lucrările viitoare ar trebui să ia în considerare, de asemenea, transmiterea mesajelor, în ceea ce privește modul de transmitere, frecvența și durata. Fiecare dintre acești factori este important pentru o comunicare eficientă.

În sfârșit, este important de menționat că preferințele jucătorilor de noroc nu sunt singura considerație în conceperea strategiilor de sănătate publică. Deși jucătorii pot prefera un instrument de joc responsabil față de altul, asta nu înseamnă că acesta este instrumentul cel mai eficient. Ca atare, un rol important pentru mesajele JR și strategiile de comunicare în domeniul sănătății publice este de a descrie în mod eficient resursele disponibile pentru a îmbunătăți înțelegerea între grupurile relevante și pentru a evalua rezultatele aferente, chiar și acolo unde nu există un interes intrinsec în utilizarea lor.

Concluzii
Prin concentrarea mesajelor pe un anumit public vizat, mesajele pot fi dezvoltate pentru a obține o mai mare receptivitate și conformare individuală. Cercetările noastre sugerează că există unele aspecte comune în componentele mesajului care sunt percepute a fi cele mai eficiente în încurajarea adoptării comportamentelor preventive și de reducere a riscurilor. Aceasta include promovarea atitudinilor pozitive față de comportamentul dorit și reducerea costului perceput al conformității – adică, încadrarea pozitivă și facerea comportamentelor mai ușor și mai simplu de finalizat. Creșterea specificității mesajelor îmbunătățește, de asemenea, implicarea, mai ales dacă este transmis un sentiment de urgență. Personalizarea mesajelor pentru a viza anumite subgrupuri ale populației și înțelegerea caracteristicilor acestor subgrupuri este avantajoasă și de natură să îmbunătățească prezentarea informațiilor de sănătate.”

Cu această concluzie se încheie prezentarea acestui interesant studiu academic*2.

În fine, revin cu îndemnul de a merge întotdeauna ”la sursă” și a parcurge studiul în original*3, atât pentru a avea acces la toate referințele, dar mai ales pentru a nu fi inluențați de eventuale omisiuni, comentarii personale sau de o traducere infidelă.

——————————————————————
*1 Gainsbury, S.M., Abarbanel, B.L.L., Philander, K.S. et al. Strategies to customize responsible gambling messages: a review and focus group study. BMC Public Health 18, 1381 (2018). https://doi.org/10.1186/s12889-018-6281-0
*2 Acest articol este distribuit în conformitate cu termenii licenței internaționale Creative Commons Attribution 4.0 http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
*3 Gainsbury, S.M., Abarbanel, B.L.L., Philander, K.S. et al. Strategies to customize responsible gambling messages: a review and focus group study. BMC Public Health 18, 1381 (2018). https://doi.org/10.1186/s12889-018-6281-0

Author: Daisy Taylor