ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PROTECȚIEI DATELOR –

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PROTECȚIEI DATELOR -

ZIUA INTERNAȚIONALĂ A PROTECȚIEI DATELOR
– 28 IANUARIE 2022 –

De Mugurel Olariu, RPD protectie date

Data de 28 ianuarie reprezintă o zi specială, nu numai pentru Consiliul Europei, ci pentru întreaga comunitate globală de protecție a datelor și, mai ales, pentru fiecare persoană protejată de acest drept esențial.

Astfel, Ziua Protecției Datelor este sărbătorită la 28 ianuarie 2022 de Statele Membre ale Consiliului Europei.

Totodată, sărbătorim la aceeași dată și cea de-a 41-a aniversare a Convenției 108, care a fost deschisă pentru semnare la 28 ianuarie 1981, document care a influențat și modelat protecția vieții private și a protecției datelor în întreaga lume. Versiunea sa modernizată (cunoscută sub numele de Convenția 108+) continuă să facă acest lucru.

Convenția 108 rămâne, până în prezent, singurul instrument internațional obligatoriu din punct de vedere juridic privind datele protecție universală ca domeniu, făcându-l „Convenția globală privind protecția datelor”. Convenția 108 nu poate fi cunoscută de publicul larg și miliardul de persoane pe care le protejează (55 de țări din Africa, America Latină și Europa au ratificat sau a aderat la Convenția 108, implementând-o zilnic), dar rolul său a fost esențial în îmbunătățirea protecției noastre.

La nivel național a fost adoptată Legea nr.290/2021, publicată în M.Of. nr.1171/10.12.2021, prin care a fost ratificat Protocolul, adoptat la Strasbourg la 10 octombrie 2018, semnat de România la 26 iunie 2020, de amendare a Convenției pentru protejarea persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, adoptată la Strasbourg la 28 ianuarie 1981.

Problemele privind protecția datelor, inclusiv dimensiunea lor transfrontalieră, sunt extrem de prezente în toată viața noastră de zi cu zi – la locul de muncă, în relațiile lor cu autoritățile publice, în domeniul sănătății, atunci când cumpără bunuri sau servicii, atunci când călătoresc în alte țări sau când navighează pe internet.

Obiectivul Zilei Protecției Datelor este, prin urmare, de a informa și educa publicul în general cu privire la drepturile lor de zi cu zi, dar poate oferi, de asemenea, profesioniștilor din domeniul protecției datelor posibilitatea de a se întâlni cu persoanele vizate.

Ziua Protecției Datelor ar trebui să fie o ocazie specială, un moment alocat de fiecare dintre noi pentru a ne familiariza cu o fațetă în mare parte necunoscută, dar majoră, a vieții noastre de zi cu zi.

Scopul Zilei Protecției Datelor este de a oferi persoanelor de pretutindeni șansa de a înțelege ce date cu caracter personal sunt colectate și prelucrate despre ele și de ce și care sunt drepturile lor cu privire la această prelucrare. De asemenea, aceștia ar trebui să fie conștienți de riscurile inerente și asociate cu gestionarea ilegală și prelucrarea neloială a datelor lor personale.

De la nivelul Consiliului Europei a fost organizată Conferința privind Convenția 108 + ca standard global de confidențialitate, construind o zonă de transfer gratuit de date, păstrând în același timp demnitatea umană*1, fiind realizate și videoclipuri despre Ziua Protecției Datelor, prezentate de Bjørn Berge, secretar general adjunct al Consiliului Europei, de Didier Reynders, comisar pentru justiție, Comisia Europeană, de Alessandra Pierucci, președintele Comitetului Convenției 108, de Fiorella Salazar, ministrul justiției și păcii din Costa Rica și de Drudeisha Madhub, comisar pentru protecția datelor, membru T-PD în ceea ce privește Republica Mauritius.

La nivelul UE, instrumentul de lucru reprezentat de RGPD, reușește să impună standarde cu nivel înalt de protecție a datelor personale.

► De la nivelul organismului UE specializat – Comitetul European pentru Protecția Datelor, a fost realizat un clip video*2, cu participarea celor 31 de reprezentanți ai membrilor acestora, prin care se promovează un mesaj privind importanța protecției datelor.

► La nivel național – ANSPDCP, a lansat Ghidul privind prelucrările de date cu caracter personal efectuate de către asociațiile de proprietari*3 și a postat Broșura dedicată Zilei Europene a Protecției Datelor.

Pe măsură ce viața noastră este din ce în ce mai activă și societățile noastre continuă să profite de potențialul în era digitală, Convenția 108+ devine din ce în ce mai importantă pentru fiecare dintre noi, asigurând umanitatea, demnitate și integritate într-o epocă a inteligenței artificiale și a luării de decizii algoritmice, oferind un spațiu juridic comun la nivel internațional pentru a facilita fluxurile de date între țări.

Concluzionăm prin aceea că 28 ianuarie este ziua care ne amintește că noile tehnologii, mai ales noua inteligență artificială, trebuie să ne servească într-un mod care să respecte drepturile omului, în special drepturile la protecția vieții private și a datelor cu caracter personal.

———————————————————————————–
1. https://www.coe.int/en/web/data-protection/conference-on-convention-108-as-the-global-privacy-standard-building-a-free-data-transfer-area-while-preserving-human-dignity
2. A se vedea la https://edpb.europa.eu/news/news/2022/edpb-celebrates-data-protection-day_ro
3. A se vedea la https://www.dataprotection.ro/?page=Comunicat_Presa_28_01_2022&lang=ro

Author: Daisy Taylor